Kdo smo

Komel Contemporary je oddelek moderne glasbe Slovenskega Centra za Glasbeno Vzgojo Emil Komel, ki je nastal ob misli, da sta študij in izvajanje moderne glasbe najučinkovitejša načina za pripravo učencev na glasbeno kariero.

Tečaji vključujejo študij jazz in rock glasbe, jazz in modernega klavirja, jazz in moderne kitare, songwriting, jazz in modernega petja, bas kitare, elektronske avdio produkcije, bobnov, aranžmaja in kompozicije in drugih zvrsti sodobne in pop glasbe.

Na tečaju dijak pridobi znanje, ki ga konservatoriji zahtevajo za vstop na tečaje jazz, s katerimi je mogoče dobiti diplomo 1 in 2 stopnje. Poleg tega je naš tečaj učinkovita podpora za dijake konservatorijev pri pripravi raznih izpitov.

Priznani glasbeniki nudijo bodisi skupinske lekcije za majhne skupine bodisi individualne lekcije. Tečaji so osredotočeni na dejanski razvoj realnih zmožnosti dijakov. Kratki in dolgoročni programi se lahko organizirajo na podlagi individualnih potreb.

Pomembno je, da je glasbeno znanje dijaka, pisno in teoretično, na ravni razreda, v katerega spada.

Katere tečaje bom obiskoval?

  • Individualna lekcija
  • Harmonija, teorija, ear training in ritem – skupinski pouk
  • Ensemble labs – skupinski pouk

Prednosti tečaja Full-Program

Učenci, ki sledijo učnemu programu “Full-Program”, imajo možnost izkoristiti razne ponudbe šole in obiskovati prireditve; med drugim imajo na razpolago:

  • Skupinski Jam Session
  • Workshop z znanimi italijanskimi in mednarodno priznanimi glasbeniki
  • Koncertei

Cilji

Naš cilj je pripraviti učence za uspešno profesionalno pot na področju sodobne glasbe s ponudbo kurikuluma, ki je zasnovan tako, da se ob njem učenci vzgajajo in izoblikujejo s tem, da stremijo k visokim glasbenim ciljem.

Naš namen je tudi v učencu razviti spretnosti npr. v branju glasbe na prvi pogled, v instrumentalni tehniki, prisvojitvi praktičnih informacij teorije in glasbene harmonije in usvojitvi najrazličnejših pojmov v različnih glasbenih zvrsteh.

Programi so načrtovani tako, da predstavljajo vsebine (gradivo) zaporedoma, izrecno za učence v manjših prostorih in razredih. Učence bodo vodili poklicni glasbeniki, ki niso izkušeni samo v določenem predmetu, ampak tudi na področju vzgoje in celostnega oblikovanja.

Mission

Komel Contemporary želi biti kraj visoke formacije v umetnosti in vzgoji na področju sodobne glasbe.

Kje?

Lekcije so na:

SCGV Emil Komel
Drevored 20. septembra 85 – Gorica
tel. št. (+39) 0481 547569